เงื่อนไขการให้บริการ

  1. เมื่อสั่งซื้อกับแผงควบคุมของเรา คุณจะยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างทั้งหมดที่คุณอ่านหรือไม่อ่านโดยอัตโนมัติ
  2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคต
  3. คุณจะใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดในหน้าข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละเว็บไซต์
  4. อัตราของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดยังคงมีผลบังคับใช้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
  5. เราไม่รับประกันเวลาในการจัดส่งสำหรับบริการใดๆ เราเสนอการประมาณราคาที่ดีที่สุดว่าสินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อใด นี่เป็นเพียงการประมาณการและเราจะไม่คืนเงินคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการหากคุณรู้สึกว่าใช้เวลานานเกินไป
  6. เราพยายามอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งที่ผู้ขายต่อของเราคาดหวังจากเรา ในกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทบริการหากเราเชื่อว่าจำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น